podpisywanie dokumentówObsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa to wymagające zadanie, które musi być wykonywane z dużą dokładnością. Wiąże się z zatrudnianiem pracowników, regulowaniem ich czasu pracy, wypłacanie wynagrodzeń i szeregiem innych obowiązków, które określane są przepisami. Z uwagi na dużą odpowiedzialność, z jaką wiąże się obsługa kadrowo-płacowa, najlepiej powierzyć ją wykwalifikowanym specjalistom.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy między innymi:

 • reprezentowanie klientów w ZUS;
 • sporządzanie listy płac i ich naliczanie;
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS, w tym również rocznych;
 • rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz zleceniobiorców ZUS.

Na czym poleca obsługa kadrowo-płacowa?

Obowiązki kadrowo-płacowe może wykonywać zatrudniony dla przedsiębiorstwa księgowy lub zewnętrzne biuro rachunkowe. Do obsługi kadrowej zalicza się przede wszystkim prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej oraz stały kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, do którego należy składać odpowiednią dokumentację. Do innych obowiązków kadrowych zaliczają się:

 • prowadzenie ewidencji urlopowych;
 • prowadzenie rekrutacji;
 • sporządzanie umów dla pracowników oraz świadectw pracy;
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników.

W skład obsługi płacowej wchodzi:

 • tworzenie rozliczeń i listy wynagrodzeń;
 • tworzenie listy wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych;
 • przygotowywanie deklaracji o dochodach i zaświadczeń o zarobkach.