tworzenie ksiąg przychodów i rozchodówProwadzenie ksiąg przychodów i rozchodów Poznań

W ramach profesjonalnych usług naszego biura rachunkowego zajmujemy się również prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów – obsługując przedsiębiorców z Poznania i okolicznych miejscowości w Wielkopolsce. Podejmujemy się zarządzania pełną księgowością firmy, co zdecydowanie ułatwia jej kierowanie. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów obejmuje m.in. ewidencję wszelkich przychodów firmy, a także wydatków na towary handlowe i produkty niezbędne do prowadzenia działalności.

Oprócz tego uwzględniamy także koszty uboczne związane z zakupami, wszelkie wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Rzetelne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest bardzo ważnym elementem kierowania działalnością gospodarczą. To odpowiedzialne zadanie, które polega na skrupulatnym monitorowaniu wszelkich wydatków oraz przychodów firmy. Celem jej prowadzenia jest rozliczenie podatku od dochodu, uzyskanego z kierowanej działalności gospodarczej.

Księga przychodów i rozchodów powinna być logiczna, a jej karty ponumerowane. Bardzo ważne jest, aby wszelkie koszty i przychody zapisywane były z oznaczeniem numeru wpisu oraz datą poniesionych kosztów lub uzyskanego przychodu, a także uzupełnione dokładną kwotą. Wszelkie zapisy powinny być umieszczane po zakończeniu każdego dnia.

Zapisy należy zamieszczać chronologicznie, na podstawie dowodów księgowych. Każdy z nich musi być opatrzony numerem początkowym i zawierać takie informacje, jak:

  • numer dowodu księgowego;
  • datę zdarzenia;
  • dane kontrahenta
  • zwięzły opis transakcji.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest ściśle regulowany przepisami prawa. Zgodnie z nimi do rejestrowania zdarzeń gospodarczych w KPiR zobowiązane są:

  • spółki partnerskie,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą, które nie rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przez wyżej wymienione przedmioty występuje wyłącznie w sytuacji, gdy osiągane przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. W momencie przekroczenia limitu przychodów konieczne jest przejście na pełne księgi handlowe.

Zalety prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, pomimo tego, że jest dosyć wymagające, zapewnia kontrolę nad ponoszonymi wydatkami oraz osiąganymi przychodami. Decydując się na rozliczenie podatku na zasadach ogólnych i prowadzenie KPiR, możesz wliczyć w koszty wszystkie wydatki związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością i osiąganymi przychodami. Dzięki temu podatek naliczany jest od faktycznie osiąganych dochodów, a nie przychodów.

Warto również mieć na uwadze, że prowadzenie księgi przychodów i rozchodów umożliwia korzystanie z większości ulg, a tym samym dokonywanie korzystnych dla Ciebie i Twojej firmy optymalizacji podatkowych.