Jak prowadzić księgowość w fundacjach i stowarzyszeniach?

Księgowość w organizacjach pozarządowych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, może wydawać się skomplikowana. Wymaga ona znajomości specyficznych przepisów prawnych oraz umiejętności zarządzania finansami. W tym wpisie podpowiadamy, jak krok po kroku prowadzić księgowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Podstawowe obowiązki księgowe

W Polsce każda organizacja pozarządowa zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek prowadzić pełną księgowość, jeśli ich roczne przychody przekraczają 250 tys. euro. W przypadku mniejszych organizacji wystarczy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów. Ważne jest także terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich składanie w odpowiednich urzędach, takich jak Urząd Skarbowy czy Krajowy Rejestr Sądowy.

Organizacje pozarządowe mają swoje cele statutowe, które realizują za pomocą różnych projektów i działań. Księgowość w fundacji czy stowarzyszeniu powinna być prowadzona w taki sposób, aby odzwierciedlać koszty ponoszone na realizację tych celów. Warto zwrócić uwagę na prawidłowe rozliczenie dotacji, które często stanowią główne źródło finansowania organizacji. Należy pamiętać, że dotacje mogą być przeznaczone na konkretne cele i nie można ich wykorzystać na inne cele niż te, na które zostały przyznane.

Podatki, ubezpieczenia społeczne, kontrole finansowe

Nasze biuro rachunkowe zapewnia wsparcie m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, prowadząc księgowość w Krośnie i okolicach. Świadczymy kompleksowe usługi, obejmujące m.in. podatki. Fundacje i stowarzyszenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jeśli spełniają określone warunki. Jednym z nich jest prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz nieosiąganie przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli jednak organizacja prowadzi działalność gospodarczą, musi odprowadzać podatek CIT od uzyskanych z niej przychodów. Ponadto, fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek zgłaszania swoich pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz opłacania składek na ich rzecz. W celu zapewnienia transparentności finansowej oraz prawidłowego funkcjonowania organizacji, konieczne jest też bieżące kontrolowanie swojej księgowości.