Czym grożą nieprawidłowości w PIT?

Założenie własnego biznesu wymaga nie tylko dobrego pomysłu na swoją firmę i zajmowania się jej bieżącą działalnością, ale także wiąże się z koniecznością borykania się z wieloma sprawami formalno-prawnymi. Wśród najważniejszych kwestii znajdzie się także właściwe wywiązywanie się ze swoich powinności wobec fiskusa – terminowego składania zeznań oraz odprowadzania należności. Z uwagi na poziom skomplikowania przepisów dotyczących rachunkowości oraz prawa podatkowego zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na wsparcie ze strony biura księgowego, które zajmie się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. W Poznaniu działalność taką prowadzi Bona Fisco, firma specjalizująca się również w obsłudze podmiotów zobowiązanych do założenia pełnych ksiąg handlowych oraz w kwestiach łączących się z płacami i kadrami. Jest to o tyle istotne, że pozwala na uniknięcie problemów wynikających z błędów, pojawiających się zwykle w wypełnianej samodzielnie dokumentacji. Przekonajmy się, jakie nieścisłości występują najczęściej i co za nie grozi.

Jakie błędy wkradają się do PIT-ów?

Podczas przygotowywania PIT-ów może dojść do pomyłek różnego rodzaju, jednak większość z nich przekłada się na wysokość powstającego zobowiązania, przez co powoduje, że w efekcie pojawią się nadwyżki lub uszczuplenia podatkowe. W pierwszym przypadku nie są one dużym zmartwieniem, ponieważ łatwo odzyskać nadpłaconą kwotę, składając odpowiednią korektę. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy dojdzie do pomniejszenia podatku należnego. Warto pamiętać, że poza kwestiami błędów we wpisywanych kwotach należy też zwracać uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych.

Co oznaczają błędy w PIT?

Warto pamiętać, że każdy składanym PIT to zeznanie podatkowe, popełniane błędy mogą więc mieć konsekwencje prawne. Poza koniecznością wyrównania niedopłaty chodzi tu także o zapłacenie odsetek za zwłokę oraz ewentualną grzywnę. Błąd w rozliczeniu to też ryzyko poważniejszych sankcji karnych, łącznie z ograniczeniem wolności w skrajnych przypadkach.